Historia

Lecznica Zwierząt w Lisiej Górze powstała w 1963 r. i do końca lat 90 ubiegłego wieku świadczyła usługi dla okolicznych rolników w strukturach państwowej służby weterynaryjnej.

Od 1990 r. w związku z prywatyzacją usług weterynaryjnych w Polsce lecznica jest prowadzona przez lek. wet. Dariusza Pomykacz, a w 1995 r. do współpracy dołączył lek. wet. Bogdan Rąpała i w takim składzie funkcjonujemy do dzisiaj.

W 1995 r. rozszerzyliśmy działalność zakładając przychodnię w Tarnowie przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 2k.

 

Lekarze

lek. wet. Bogdan Rąpała

Absolwent I LO w Tarnowie w 1981 roku. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie 1990 roku.

Uczestniczył w ciągu kilkunastu lat w licznych sympozjach,  specjalistycznych szkoleniach i kursach .

 

lek. wet. Dariusz Pomykacz

Absolwent  I LO w Tarnowie w 1981 roku. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie 1987 roku.

 

lek. wet. Katarzyna Pomykacz

Absolwentka I LO w Tarnowie w 2013 r. Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2019 r.

W trakcie studiów uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów.

Ukończyła szkolenie z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej psów i kotów.